Študija primera

Koraki sodelovanja s tipično stranko:

Stranka ponavadi misli, da lahko radijsko postajo kar kupi, ampak je ne more, če nima odločbe o dodelitvi frekvence.

Razložimo ji sam postopek in ji speljemo protokol.

Napravo ji nato predamo in jo poučimo o njeni uporabi.

Servis izvajamo po potrebi oz. priporočilih.Problem stranke:

 • Nepoznavanje zakonodaje.
 • Nepoznavanje načina oddaje vloge za dodelitev frekvenc.
 • Nepoznavanje prednosti oz. šibkosti sistemov.

Rešitev:

 • Sodelovanje z nami.
 • Za stranko pridobimo vsa potrebna dovoljenja in licence.
 • Na podlagi izkušenj najdemo najprimernejšo rešitev za strankine potrebe in želje.
 • Naučimo stranko uporabljati sistem.
 • Servisiramo sistem.

Koristi za stranko:

 • Prihranek časa in stroškov z oddajanjem vlog na AKOS.
 • Zagotovimo najoptimalnejšo rešitev za stranko.
 • Naučimo jo uporabljati sisteme.
 • Stranka bo imela dolgoročnega partnerja in svetovalca.
Za lažje razumevanje si poglejte študijo primera ali nas kontaktirajte!

 • Motorola Solutions
 • Zetron
 • 4rf
 • Radwin
 • Fylde Micro
 • Ligo Wave
 • Spectra Engineering
 • Tedap